graph search

9 ข้อต้องทำเพื่อรับมือ Facebook Graph Search [Infographic]

ณ ตอนนี้ Facebook ของคนส่วนใหญ่คงมีการปรับเข้าสู่การใช้ Graph Search กันอย่างเป็นทางการแล้ว แน่นอนว่า Graph Search นี้ถือเป็นเรื่องฮือฮาอยู่พักหนึ่งเพราะมันเปรี...