growth

ปัญหาเรื่อง “คน” เมื่อต้องควบรวมกิจการ

เมื่อมีการควบรวมกิจการนั้น ปัญหาหนึ่งที่จะเป็นประเด็นใหญ่คือเรื่องคนและวัฒนธรรมขององค์กร มาดูเคสการควบรวมที่ประสบความสำเร็จว่าเขารับมือกับมันอย่างไรนะครับ ...

วางแผนให้ธุรกิจโตด้วย Ansoff Matrix

ในการวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจโตขึ้นนั้น นอกจากจะคิดเรื่องการให้ยอดขายมากขึ้นแล้ว มันก็ต้องคิดต่อด้วยว่ายอดขายนั้นจะมาจากไหน มาจากการขายสินค้าอะไร และไปขายตลาดไหน นั...