Hahn

Hahn Academy – ใช้ Content สร้างให้เบียร์มีนวัตกรรมและจินตนาการ

การทำ CO-Create Content เป็นหนึ่งในเทคนิคที่หลายแบรนด์ใช้เป็นกลยุทธ์ดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย กลไกสำคัญคือการที่ให้สมาชิกหรือคนที่ติดตามแบรนด์ได้มีโอกาสส...