hierarchy of needs

ทำความรู้จักพีระมิดอันโด่งดังที่ชื่อว่า – Maslow’s Hierarchy of Needs

ถ้าอยู่ในสายการตลาด สายธุรกิจก็คงต้องได้ยิน รู้จัก หรือคุ้นเคยกับ Maslow's Hierachy of Needs (ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์) กันเป็นปรกติอยู่แล้ว เพราะทฤษฏีว่า...