how to

วิธีเล่น LINE Play : Social Game ของคนพันธุ์ LINE

จริงๆ ผมเคยเขียนข่าวของ LINE Play ไว้ก่อนหน้านี้สักพักแล้ว แต่เป็นการ Launch ในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งก็ทำสถิติคนเล่นหลักล้านภายในเวลาไม่นาน ซึ่งล่าสุดก็มีให้...