hyundai

เมื่อ Hyundai ใช้รถทำสถิติโลกสร้างข้อความจากลูกสาวถึงพ่อในอวกาศ

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์ระดับมหึมาแถมทุ่มทุนสร้างกันทีเดียว เมื่อ Hyundai ทำสถิติโลกในการวางแผนสร้างข้อความขนาดใหญ่บนพื้นทรายเพื่อเป็นสื่อในการนำความรู้ส...