iconic brand

เรื่องควรเรียนรู้และมุมมองน่าคิดจะแคมเปญแรง+ดังของ Gillette

ถือว่าเป็นแคมเปญที่เรียกเสียงฮือฮาพอสมควรสำหรับ The Best Men Can Be ของ Gillette ที่ออกมาพูดถึงจุดยืนของแบรนด์ในการสนับสนุนสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของผู้ชาย เช่น...