ideas

Content Ideas สำหรับแบรนด์บน TikTok

วันก่อนเพื่อนผมเด้งมาปรึกษาเรื่องการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจบน TikTok ว่าจะเดินแนวทางไหนดี ควรจะมีกลยุทธ์อย่างไร ซึ่งนั่นก็เป็นคำถามที่ไม่ง่ายเท่าไรนัก เพราะเราก...