important

The Eisenhower Matrix – หลักง่ายๆ ช่วยเลือกว่าคุณควรทำอะไร!

ถ้าใครที่อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเอง หรือหลักการบริหารจัดการงานต่างๆ แล้ว หนึ่งในโมเดลที่คนจำนวนมากพูดถึงกันเป็นประจำคือหลัก The Eisenhower Matrix หรือที่หลายๆ คน...