Influencer

ทำไม Online Influencer ถึงสำคัญกับการตลาดปัจจุบัน? [Infographic]

เวลาทำการตลาดในทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินคำหนึ่งหนาหูขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นของการคิดหลายๆ แคมเปญ นั่นก็คือ Influncer ซึ่งเราเชื่อกันว่ามีอิทธิพล...