infographic

Hennessy Artistry: สร้าง ID ในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา

พูดถึงแคมเปญออนไลน์แล้ว หนึ่งในเทคนิคที่มักทำคือการดึงข้อมูลข้อ User แล้วมาสร้างให้เป็น Infographic เจ๋งๆ กัน ซึ่งก็จะไปวัดกันในงาน Creative ว่าจะออกมาเจ๋ง เก๋ ...