inspiration

EP 69: 5 มิติของคอนเทนต์ที่เรียกว่า Inspiration

คอนเทนต์ยอดฮิตที่มักจะได้ Engagement เยอะๆ ก็คือคอนเทนต์ประเภทที่เรียกว่า Inspiration ซึ่งเราก็สามารถเข้าใจมันได้ไม่ยากจากหลัก 5 ข้อที่นำมาเล่าใน Episode นี้คร...