like ad

Like Ad

Facebook ลด Reach แบบนี้ การซื้อ Like Ad ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

จากสถานการณ์ที่ Facebook ก็ปรับลด Reach จนทำให้คอนเทนต์จากเพจต่างๆ ไปถึงลูกเพจได้น้อยลงไปเรื่อยๆ (เช่นเดียวกับที่ตอนนี้เราเปิด Facebook ก็แทบจะไม่มีเจอคอนเทนต์จ...