local

Facebook Local – แอพใหม่ที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม (ถ้ามันดัง)

Facebook นั้นก็ขยันในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับตัว Facebook เอง อย่างล่าสุดก็มีการออกตัว Facebook Local ซึ่งเป็นเสมือนแอพ...