marketing 5.0

Marketing 5.0 คืออะไร? – สรุปนัยสำคัญจากหนังสือเล่มใหม่ของ Kotler

เมื่อพูดถึงเรื่องการตลาดนั้น ชื่อชั้นของ Phillip Kotler ก็คงเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและนำมาอ้างอิงอยู่เสมอกับการเป็นผู้นำทางความคิดด้านการตลาด อย่างก่อนหน้านี้...