marketing 5.0

[Marketing 5.0] การแต่งงานกันของ Marketing และ Technology (และปัญหาที่อาจจะตามมา)

เมื่อ Marketing 5.0 บอกว่าเราจะเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการตลาดมากขึ้นแล้วนั้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันในองค์กร การแบ่งหน้าที่และการทำงานของแผนกกา...

Marketing 5.0 คืออะไร? – สรุปนัยสำคัญจากหนังสือเล่มใหม่ของ Kotler

เมื่อพูดถึงเรื่องการตลาดนั้น ชื่อชั้นของ Phillip Kotler ก็คงเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและนำมาอ้างอิงอยู่เสมอกับการเป็นผู้นำทางความคิดด้านการตลาด อย่างก่อนหน้านี้...