martech

ความแตกต่างระหว่าง CDP / DMP / CRM

หลังจากที่บล็อกก่อนหน้านี้เราอธิบายไปว่า CDP โดยพื้นฐานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และจะมีบทบาทอย่างไรในการตลาดต่อจากนี้นั้น เชื่อว่าหลายๆ คนก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว...

Marketing Technology 2020: กว่า 8,000 เครื่องมือการตลาดในปัจจุบัน

ตั้งแต่เริ่มมีการทำ Digital Marketing กันมานั้น ก็จะมีภาพหนึ่งที่มักถูกใช้ในการเล่าเรื่องเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอยู่บ่อยๆ ก็คือภาพของ Marketing Technology โดย...