matrix

มองให้ขาดว่าสินค้าไหนรุ่งหรือร่วงด้วย BCG Growth Matrix

หนึ่งในโมเดลที่คนมักใช้อธิบายสภาวะของสินค้าที่ตัวเองขายอยู่นั้นว่าเวิร์คหรือไม่เวิร์คนั้นคือตัว BCG Matrix ซึ่งทาง BCG (Boston Consulting Group) เป็นคนคิดขึ้นมา...

The Eisenhower Matrix – หลักง่ายๆ ช่วยเลือกว่าคุณควรทำอะไร!

ถ้าใครที่อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเอง หรือหลักการบริหารจัดการงานต่างๆ แล้ว หนึ่งในโมเดลที่คนจำนวนมากพูดถึงกันเป็นประจำคือหลัก The Eisenhower Matrix หรือที่หลายๆ คน...