media

สรุปงานวิจัยของ Facebook ว่าด้วยเรื่องการซื้อสื่อทีวีในยุค Multi-Screen

เป็นที่ทราบกันดีการเข้าสู่ยุค Multi-Screen นั้นทำให้พฤติกรรมการเสพสื่อของคนเปลี่ยนและทำให้การวางสื่อโฆษณาแบบแต่ก่อนนั้นอาจจะไม่ได้ผลแบบที่เคยทำเหมือนเมื่อครั้งอ...

อะไรคือ POE (Paid-Own-Earn) [Infographic]

ในภาษาการตลาดนั้น เรามักมีตัวย่อที่มักใช้บ่อยๆ ในการเรียกสื่อว่า POE หรือที่ย่อมากจาก Paid - Own - Earn Media ซึ่งถูกใช้มากเป็นพิเศษในยุค Digital Marketing เพรา...