metrics

Facebook อัพเดท Video Metrics ใหม่ ให้คนทำคอนเทนต์เจาะลึกได้กว่าเดิม

ด้วยยุคนี้คนจำนวนมากก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์แบบวีดีโอมากขึ้นกว่าเดิมจนกลายเป็นหนึ่งในประเภทคอนเทนต์ที่นิยมบน Facebook ไปแล้ว การดูประสิทธิภาพของคอนเทนต์ก็น่าจะเป็...