mindset

การใช้ชีวิต ควรมี ทัศนคติ อะไรบ้าง

ทัศนคติสำคัญๆ ที่คุณควรมีในชีวิต

เวลาผมไปบรรยายไม่ว่าจะเรื่องการตลาดหรือเรื่องการพัฒนาตัวเองนั้น สิ่งที่ผมมักพูดอยู่บ่อยๆ คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของ "ความรู้" แต่เป็นเรื่องของ "ทัศนคติ" เพราะม...