MRT

ทำไมเราต้องขึ้นลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้า?

เกือบทุกวัน ผมจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาทำงานที่ออฟฟิศ newmedia+ โดยจะขึ้นที่สถานีบางซื่อและลงที่สถานีสีลม ทุกๆ วันผมก็จะขึ้นรถที่บริเวณตู้เดิมๆ ที่นั่งเดิมๆ ออกจากป...