native ad

เรื่องน่าห่วงของแบรนด์และคนทำคอนเทนต์ในวันที่ Native Ad ล้นตลาด

เมื่อเราเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคเริ่มคอนโทรลสื่อมากขึ้นเช่นเดียวกับที่เริ่มถอนความสนใจจากโฆษณาทั่วๆ ไปแล้วไปใส่ใจกับการติดตามคอนเทนต์จากช่องทางใหม่ๆ นั่นก็ทำให้บร...