native advertising

#Opinion – ทำคอนเทนต์ Advertorial อย่างไรกับ Publisher ให้เวิร์ค?

การใช้ Influencer Marketing เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เทรนด์การใช้งบประมาณของแบรนด์ในส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ Publisher มากมายไม...

Native Advertising คืออะไร? ทำไมเราต้องรู้จักมันใน Digital Marketing?

บล็อกก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องการเลือกเว็บไซต์หรือบล็อกที่เราจะใช้ทำ Native Advertising กันไปบ้างแล้ว แต่ผมเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าแล้ว Nati...

สิ่งที่นักการตลาดควรดูเวลาจะทำ Native Advertising / Advertorial

เทรนด์การทำ Native Advertising กับบรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลนั้นน่าจะเป็นอีกสิ่งที่หลายๆ คนเริ่มตื่นตัว เช่นการเริ่มทำ Advertorial กันอย่างจริงจังมากขึ้น ...