native content

Native Content / Native Ad – ความเหมือนที่แตกต่าง

วันก่อนผมมีการพูดถึงการทำคอนเทนต์บน TikTok ซึ่งก็มีการแตะประเด็นว่าด้วยการทำคอนเทนต์ที่ควรอยู่ในลักษณะที่กลืนไปกับคอนเทนต์อื่นๆ หรือที่มักจะเรียกกันเชิงทฤษฏีว่...