Neuroscience

Neuromarketing คืออะไร ทำไมนักการตลาดถึงสนใจมันในยุคนี้

เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มได้ยินการพูดถึง Neuromarketing ให้หนาหูมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่อง Neuromarketing ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในต่างประเทศมากขึ้นใ...