nissin

ภาคต่อมาแล้ว!! – โฆษณา Nissin ฉบับ One Piece

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกเสียงฮือฮาไปแล้วในการเอาตัวละคร One Piece ที่ดังระเบิดระเบ้อมาเป็นตัวนำในโฆษณาของ Nissin ผ่านการทำลายเส้นใหม่แต่ชวนให้แฟนๆ One Piec...