OKR

OKR Digital Marketing

มาลองทำ OKR กับ Digital Marketing กัน

หนึ่งในโมเดลการวัดผลยอดฮิตในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็คือการทำ OKR (Objective Key Result) ซึ่งหลายคนมองว่าควรเอามาใช้แทนการทำ KPI แบบเดิมๆ ที่หลายองค์กรใช้แบบไม่มี...