olympic

เล่นใหญ่ต้องแบบนี้!! Intel ทำสถิติใช้ Drone 1,000 ตัวโชว์พิธีเปิด Olympic ฤดูหนาว

ก่อนหน้านี้ Intel เองก็เคยโชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีของตัวเองกับการใช้ Drone สร้างภาพอันน่าทึ่งกลางอากาศมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขัน Super Bowl เมื่อปีที่แล้ว ...