Online shopper

[Exclusive] มองเกมการตลาดของ KBank กับการจับตลาดใหม่ที่ชื่อว่า MAD

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมได้ติดต่อทาง KBank ด้วยตัวเอง โดยไม่ได้มีการว่าจ้างหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อการเผยแพร่คอนเทนต์แต่อย่า...