Oreo

เครื่องแยก Oreo – ไอเดียฮาแบบจริงจังของ Oreo

หลังจากที่ Oreo เอาจริงเอาจังกับการนำ Oreo มาทำเป็นคอนเทนต์มากมายให้แฟนๆ ได้อมยิ้มกันจนเร็วๆ นี้ก็มีการถ้าทายกันให้ "เลือกฝั่ง" กันไปเลยว่าจะเอาฝั่งครีมหรือคุกก...