organization culture

ทำไมวัฒธรรมองค์กรถึงเป็นเรื่องไม่จริง (ในหลายๆองค์กร)

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้น ผมมักได้ยินการพูดถึงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรพอสมควร ส่วนหนึ่งก็เพราะเทรนด์ธุรกิจที่พยายามหาวิธีสร้างองค์กรไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่...