oriental princess

Save the Moment – คอนเทนต์ซึ้งกินใจจาก Oriental Princess

Oriental Princess เป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่ทำ Video Content ออกมาอยู่บ่อยๆ ให้เราได้ชมกันภายใต้คอนเซปต์และธีมที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ไม่น้อย และในแคมเปญล่าสุดก็หยิบ...