panic

Panic Buy – เมื่อคนซื้อของเพราะ “ตื่นตระหนก”

เชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนก็ยังคงมองหาเครื่องฟอกอากาศหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมารับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กลายเป็นสถานการณ์ไม่สู้ดีและส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งในช่วง...