Perosnalization

CDP - Customer Data Platform

CDP – Martech ที่ต้องมีในอนาคต

เราคงจะเห็นภาพกันดีว่าในอนาคตนั้น การทำการตลาดจะใช้เรื่องของข้อมูลต่างๆ เข้ามารังสรรค์ประสบการณ์ทางการตลาดๆ อย่างละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นด้วยการไปผนวกกับ Marke...