personalization

โครงสร้างพื้นฐานในการคิดทำ Personalization

เรื่องของการทำ Personalization นั้นจะเป็นอีกเรื่องที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับวงการการตลาดในอนาคตเพราะธุรกิจจะแข่งกันมากขึ้นเพื่อมัดใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ...

Adobe เผยปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ยังแข็งแกร่งแม้เจอภาวะวิกฤต

ภาวะวิกฤตจาก COVID-19 นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกต้องอยู่ในภาวะ "ไม่ปรกติ" และต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจกันยกใหญ่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งก็สอดค...

ความท้าทายของการสร้าง Creative Content ในยุค Personalization #AdobeSummit2019

เป็นที่พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าการทำคอนเทนต์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ สำหรับการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับยุคที่คนจำนวนมากเริ่มไม่ต้องการคอนเทนต์ที...

รู้จัก Vogon และการทำ Dynamic Video เพื่อรีดประสิทธิภาพคอนเทนต์ให้มากกว่าเดิม

จากที่วันก่อนผมได้แชร์เคสของ dtac ที่เป็น Mobile Operator เจ้าแรกที่ทำโฆษณา Dynamic Video 24 ชิ้นโดยใช้วีดีโอหลักเพียงตัวเดียว ซึ่งเป็นเคสของทาง Google นั้น ก็ม...

การทำ Personalization อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด (ถ้าคุณใช้ผิดวิธี)

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ทำให้การทำ Personalization เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบรรดานักการตลาดต่างๆ ก็พยายามเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในประสบการณ์ต่า...