personalized marketing

personalized marketing

3 เทคนิคควรรู้ในการสื่อสารยุค Personalized Marketing

การทำ Personalized Marketing เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันเยอะในวันนี้ ซึ่งก็คงสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีของสื่อในปัจจุบันที่สามารถทำอะไรได้มากกว่า Mass Mark...