persuasion

6 หลักพื้นฐานของการเชิญชวนคน (และลูกค้าของเรา)

เรื่องของการเชิญชวนคนนั้นเป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสนใจอยู่มากพอสมควร เพราะถ้าว่ากันจริงๆ แล้วนั้นจะเห็นว่าการตลาด (โดยเฉพาะการสื่อสารการตลา) คือการเชิญชวนคนฟ...