pizza hut

เมื่อ Pizza Hut โชว์คอนเซปต์เมนูดิจิทัลโคตรล้ำให้ใช้สั่งพิซซ่าในอนาคต

ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเมื่อ Pizza Hut แสดงให้เห็นว่าอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปอยู่ในธุรกิจของพวกเขาอย่างไรได้บ้าง โดยสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญคือ User Experien...