planning

สรุปงานวิจัยของ Facebook ว่าด้วยเรื่องการซื้อสื่อทีวีในยุค Multi-Screen

เป็นที่ทราบกันดีการเข้าสู่ยุค Multi-Screen นั้นทำให้พฤติกรรมการเสพสื่อของคนเปลี่ยนและทำให้การวางสื่อโฆษณาแบบแต่ก่อนนั้นอาจจะไม่ได้ผลแบบที่เคยทำเหมือนเมื่อครั้งอ...

7Ps ที่คุณควรท่องให้ขึ้นใจเพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพ

การทำงานใดๆ นั้น สิ่งที่ทุกคนหวังคืองานสำเร็จและเป็นไปตามที่หวังเอาไว้ การบริหารจัดการโปรเจคต่างๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดเพราะทุกคนที่มีไอเดียต่างๆ ก็ล้วนต...