platform

แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้าง Content Ecosystem

หลังจากที่ Facebook ทำการลด Reach กันไป หลายๆ คนก็เริ่มหาทางปรับตัวซึ่งหนึ่งในสิ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของ Content Ecosystem (ซึ่งผมก็ได้มีการทำคลิปอธิ...