Pricing

ราคาสินค้าบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่เงินที่ต้องจ่าย

การตั้งราคาสินค้าบอกอะไรลูกค้าหลายอย่าง ทั้งในแง่ของข้อมูลและการตีความต่าง ๆ ด้วย ฉะนั้นก็ต้องดูกันหน่อยล่ะครับว่าราคามันบอกอะไรลูกค้าบ้าง ...

เทคนิคตั้งราคาสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าราคาถูกที่สุด

แม้ว่าลูกค้าจะแคร์เรื่องสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้ามา แต่มันก็มีวิธีที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้เอาเรื่องราคามาเป็นเงื่อนไขหลักในการซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับ ...

ความผิดพลาดมักเกิดในการตั้งราคาสินค้า (Pricing)

เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจแล้ว พัฒนาสินค้าก็แล้ว พอตอนที่จะเอาสินค้าเข้าสู่ตลาดนั้น การตั้งราคาสินค้าก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน แล้วเราก็มักเจอการตั้งราคาสินค้า...