Pricing

ความผิดพลาดมักเกิดในการตั้งราคาสินค้า (Pricing)

เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจแล้ว พัฒนาสินค้าก็แล้ว พอตอนที่จะเอาสินค้าเข้าสู่ตลาดนั้น การตั้งราคาสินค้าก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน แล้วเราก็มักเจอการตั้งราคาสินค้า...