problem solving

EP 61: ก่อนจะลงมือแก้ปัญหา ก็ต้องวิเคราะห์ปัญหากันเสียก่อน

เวลาไปบรรยายให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหลายๆ ครั้งนั้น มักจะมีการถามกันบ่อยๆ ว่าทำอะไรก่อนดี จะใช้เครื่องมือไหนดี ซึ่งแน่นอนว่ามันจะตอบทันทีก็คงไม่ได้หรอกครับ...

รู้จักโหมดการคิดหาคำตอบที่เรียกว่า Divergent และ Convergent

กระบวนการคิดนั้นสำคัญมากกับการแก้ปัญหาต่างๆ และหลายครั้งที่ปัญหานั้นแก้ไขได้ไม่ดี หรือไม่ก็ไม่มีไอเดียๆ เกิดขึ้นเพราะกระบวนการคิดนั้นถูกนำมาใช้แบบไม่ถูกต้องนัก ...
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้ Creative Problem Solving

3 สิ่งที่ช่วยทำให้คุณเกิด Creativity ในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นสิ่งที่หลายๆ คนเริ่มพูดถึงเยอะขึ้นในยุคที่เราเริ่มต้องพยายามมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ แทนที่จะใช้สู...