production

Economies of Scale คืออะไร?

หนึ่งในคำศัพท์ที่มีการพูดกันบ่อย ๆ ในแวดวงธุรกิจและการตลาดคือ Economies of Scale - การประหยัดต่อขนาด มันคืออะไร? มาเข้าใจแบบง่าย ๆ กันนะครับ ...