productive

3 วิธีเลี่ยงสิ่งกวนสมาธิและทำให้คุณ Productive มากขึ้น

การทำงานให้เกิด Productivity เป็นเรื่องที่หลายๆ คนล้วนอยากให้เกิดขึ้น แต่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆ เสียเมื่อไรโดยเฉพาะกับยุคปัจจุบันซึ่งเรามักมีสิ่งกวนใจและทำให้...