programmatic

Life Fitness เปิดระบบโฆษณาเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายถึงลู่วิ่ง

ข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะถือว่าเป็นการทำ Programmatic แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ใช่มากๆ แถมอยู่บนแพลตฟอร์มที่ไม่ธรรมดาเลยอย่าง Life Fitness ที่เป็นผู้ผลิต...

Viewability คืออะไร? ทำไมคนสายลงโฆษณาถึงให้ความสำคัญกันมาก?

ถ้าคุณอยู่ในสายลง Ad กันแบบจริงจังประเภททำ Programmatic หรือมีการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์เยอะๆ ก็จะพอทราบกันดีถึงเรื่องประเด็น Viewability ที่เป็นเรื่องจริงจังและถู...

ทำไม Programmatic ถึงเป็น “เรื่องใหญ่” สำหรับนักการตลาด (ที่ไม่รู้ไม่ได้)

เวลาใครมาถามผมเรื่องทิศทางการตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร ผมมักจะตอบสองเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญ คือเรื่องของ Content Marketing ที่นักการตลาดต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ท...