prototype

Design Thinking คืออะไร? ทำไมนักการตลาดและผู้บริหารควรจะรู้?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงการทำ Design Thinking กันมากขึ้นในวงการบริหารธุรกิจและการตลาด และหลายๆ คนก็อาจจะสงสัยว่า Desing Thinking คืออะไร ทำไมต้องสนใจก...