questions

ตั้งคำถาม

ตั้งคำถามอย่างไรให้ดูฉลาดในการคุยงาน / ประชุม

ไม่มีใครชอบเวลาเจอคำถามประหลาดๆ จนต้องอุทานในใจว่า "ถามมาได้ไง" หรือ "ถามไปทำไม" และแน่นอนว่าถ้าเจอคำถามดีๆ แล้วมันอาจจะทำให้คนฟังรู้สึกสนใจ อยากสนทนาต่อ หรือแ...