recall

5 รูปแบบที่สมองจะจดจำโฆษณาและคอนเทนต์ของคุณ

ทุกวันนี้เรามีคอนเทนต์มากมายเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ทั้งคอนเทนต์ทั่วๆ ไปจนถึงโฆษณาต่างๆ ที่สอดแทรกตัวเองอยู่ทั้งในหน้าเว็บหรือแม้แต่คลิปวีดีโอ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว...