recommendation

2 ประเภทของการ “แนะนำ” ที่คนทำการตลาดควรรู้

การรีวิวดูจะเป็นสิ่งที่ประจวบเหมาะกับเทคโนโลยีโลกดิจิทัลทุกวันนี้โดยเฉพาะการมี Social Media ที่ทำให้คนได้มีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น และพอพูดถึงเร...