retail

ทางรอดของ Retail: โฟกัสที่ Experience

ผู้บริโภคในปัจจุบันนับวันก็จะเริ่มมีตัวเลือกในการใช้บริการที่มากขึ้น พฤติกรรมการซื้อสินค้าต่างๆ ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วย นั่นจึงจำเป็นท...

Adobe ชี้ 3 เทคโนโลยีสำคัญสำหรับ Retail ในยุคดิจิทัล

สำหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกนั้น ธุรกิจ Retail เป็นหนึ่งในห้าธุรกิจที่มีการเติบโตเร็วที่สุดตามความคาดการณ์ของ Adobe เช่นเดียวกับเทคโนโลยีต่างๆ จะมีบทบาทในการเร่ง...